INVOER
CONTROLE

Inschrijfformulier om nu vriend te worden van BLUESinWIJK


Mijn gegevens zijn :

Wanneer een rode tekst achter een invulvakje verschijnt is het niet correct ingevuld.

   

Jaarlijkse betaling van € 25 met een SEPA-incasso machtiging van de volgende bankrekening af te schrijven:

ten gunste van :

Naam : Stichting BluesinWijk
BluesinWijk ID : NL75ZZZ302861070000
Pers kenmerk ID : BiW1cfps
Reden betaling : vriend van BLUESinWIJK
Bij intrekken machtiging : stuur een email naar finance@bluesinwijk.nl t.a.v. penningmeester

ik heb mijn bankgegevens en emailadres correct ingevuld en ik geef de Stichting BLUESinWIJK een doorlopende SEPA-machtiging om een bedrag van € 25 jaarlijks van mijn rekening af te schrijven. Zeven dagen voor een incasso ontvang ik een email met de rekening.


Ter voorkoming van automatische e-mail verzending dient u onderstaand getal over te typen.