Kernteam

Stichting Blues in Wijk wordt geleid en aangestuurd door een kernteam van meerdere personen. De formele functies zijn cf. de statuten een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Op dit moment zijn dat Arie Verheul (voorzitter/secretaris),  Nico Biersteker (penningmeester), Roelof Hummel en Willem van de Kraats. Zij zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke zaken en maken deel uit van het kernteam.

Het kernteam regelt de jaarlijkse planning van bluesevents, de inhoudelijke programmering, communicatie, contracten, afrekeningen en PR daarvan, de contacten met de diverse partners, de planning en indeling van de vrijwilligers en verder  alle andere werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Maandelijks komt het kernteam bij elkaar en bespreekt de stand van zaken m.b.t.  de events en de noodzakelijke bestuurlijke zaken.

Per event is één van de kernteamleden verantwoordelijk, heeft de regie, verzorgt een draaiboek met een duidelijke taakverdeling en stuurt de geplande vrijwilligers die dag aan.

Het kernteam 2020-heden

Van links naar rechts
Willem van de Kraats (voor)
Roelof Hummel (achter)
Nico Biersteker
Arie Verheul
Rob Neleman

Het kernteam 2016-2019

Van links naar rechts
Frans Hoving
Gerrit Dijk
Roelof Hummel
Willem van de Kraats
Arie Verheul

Het kernteam 2009-2016

Van links naar rechts
Anton Winkel
Arie Verheul
Frans Hoving