Kernteam

Stichting BluesinWijk wordt geleid en aangestuurd door een kernteam van meerdere personen. De formele functies cf. de statuten zijn een voorzitter, secretaris en penningmeester. Op dit moment bestaat het kernteam uit Arie Verheul (voorzitter/secretaris),  Nico Biersteker (penningmeester), Roelof Hummel, Willem van de Kraats en Rob Neleman.

Het kernteam regelt de jaarlijkse planning van bluesevents (programmering, communicatie, contracten, afrekeningen en PR), de contacten met de diverse partners, de planning en indeling van de vrijwilligers en verder  alle andere werkzaamheden. Maandelijks komt het kernteam bij elkaar en bespreekt de stand van zaken m.b.t.  de events en de noodzakelijke bestuurlijke zaken.

Per event is één van de kernteamleden verantwoordelijk, heeft de regie, verzorgt een draaiboek met een duidelijke taakverdeling en stuurt de geplande vrijwilligers die dag aan.

Het kernteam 2020-heden

vlnr>  Willem van de Kraats (voor), Roelof Hummel (achter), Nico Biersteker, Arie Verheul en Rob Neleman.

Het kernteam 2016-2019

vlnr> Frans Hoving,  Gerrit Dijk, Roelof Hummel, Willem van de Kraats en Arie Verheul.

Het kernteam 2009-2016  

vlnr> Anton Winkel, Arie Verheul en Frans Hoving.