Kernteam

Stichting BluesinWijk wordt geleid en aangestuurd door een kernteam van meerdere personen. De formele functies cf. de statuten zijn een voorzitter, secretaris en penningmeester. Op dit moment bestaat het kernteam uit Arie Verheul (voorzitter/secretaris),  Nico Biersteker (penningmeester), Roelof Hummel, Willem van de Kraats, Rob Neleman en Dirk Jacobse.

Het kernteam regelt de jaarlijkse planning van bluesevents (programmering, communicatie, contracten, afrekeningen en PR), de contacten met de diverse partners, de planning en indeling van de vrijwilligers en verder  alle andere werkzaamheden. Periodiek komt het kernteam bij elkaar en bespreekt de stand van zaken m.b.t.  de events en de noodzakelijke bestuurlijke zaken.

Per event is één van de kernteamleden verantwoordelijk, heeft de regie, verzorgt een draaiboek met een duidelijke taakverdeling en stuurt de geplande vrijwilligers die dag aan.


Kernteam 2022-heden: Dirk Jacobse, Roelof Hummel, Nico Biersteker, Willem van de Kraats,  Roelof Hummel, Arie Verheul en Rob Neleman

Kernteam 2020-2022: Roelof Hummel, Willem van de Kraats, Rob Neleman, Arie Verheul en Nico Biersteker

Kernteam 2016-2019: Arie Verheul, Roelof Hummel, Gerrit Dijk, Frans Hoving en Willem van de Kraats.

Oprichters 2009-2016: Anton Winkel, Arie Verheul en Frans Hoving.