Robbert Duijf, Blame it on Vinnie (Howlin’ Bill) en Chicago Capitols

datum :

28 november 2020

verkoop :

Van Ginkel muziekwinkel, Achterstraat 1, 0343-574522

online verkoop :

tijdstip :

15:00, 19:00 en 22:00 uur

locatie :

theater Calypso

entree :

€ 20

uitverkocht

MINI-BLUESFESTIVAL GROOT SUCCES! 

In plaats van de gecancelde Blueskroegentocht organiseerden BluesinWijk en theater Calypso op 28 november een klein blues festival met drie bluesacts, die ieder een set van ruim een half uur speelden en samen een show verzorgden van zo’n twee uur. Met Robbert Duijf (winnaar Dutch Blues Challenge 2019), het Belgische duo Blame it on Vinnie (met o.a. de voormalige Howlin’ Bill frontman) en bluesband Chicago Capitols.


Drie keer uitverkocht.
Met zo’n 90 bezoekers ben je al snel uitverkocht, maar in Corona-tijd drie voorstellingen op één dag is het meest haalbare en net kostendekkend. Al wekenlang leefden de zeven muzikanten toe naar dit mini-festival. Veel van hun optredens waren door de Corona-maatregelen gecanceld en als een blues club het dan tóch aandurft, dan ga je er ook helemaal voor en ga je er vol in.  Alle opgekropte Corona-energie kwam eruit en zorgde ervoor dat de bezoekers met veel genoegen volop konden genieten van een meer dan geweldige blues avond.

 

 

30 man publiek, geen drank, 1,5 meter afstand, heel apart! Fijn dat we het door hebben laten gaan, gebeurt er in ieder geval nog wat en in zo’n kleine setting, wel heel bijzonder en erg sfeervol. Eindelijk weer live-blues in het theater” was de eerste reactie van theaterdirecteur Tom van Ginkel na afloop.  Lekkere vette blues, rock, country, prachtige ballads, entertainment en humor.  Drie optredens met geweldige artiesten van hoog niveau en negentig meer dan tevreden en blije blues liefhebbers en over de muzikanten niets dan lof.

 

Een aantal vaste bezoekers vroegen we om een reactie. Die waren zonder uitzondering lovend. De Limburgse Robbert Duijf werd omschreven als een muzikant die je met zijn stem en gitaar raakt tot diep in je ziel. Heerlijke bluesy ballads, veel eigen nummers, mooie verhalen, uitstekend gitaarspel, rauwe stem en zang. Een klasse apart, die niet voor niets in 2019 de Dutch Blues Challenge won. Wat een kanjer. Boeiend van begin tot eind.

 

 

Het Belgische duo Blame it on Vinnie zorgde met veel humor, goede zang en prima gitaarwerk voor een heerlijke set. Zanger Wim de Vos kende menigeen nog van de Bluesband Howlin’ Bill tijdens het legendarische nieuwjaarsconcert (2011) in het toenmalige Wijkhuis. Wim wist met zijn harmonica, prachtige stem en mooie verhalen de zaal enorm te laten genieten en gitaarmaatje Gerrie de Waard speelde met gevoel met de snaren. Hoe ze een Iers nummer en een nummer van Nancy Sinatra ombuigen naar de Blues was ook wel heel erg knap.  Jammer dat ze in de derde show eerder moesten stoppen om op tijd in Antwerpen te zijn vanwege de avondklok in België.

 

Ook Chicago Capitols kon rekenen op veel waardering. Een recent opgerichte bluesband met veel podiumervaring uit het zuiden van het land.   Drie mannen en een vrouw, die wel een feestje kunnen bouwen met Erik van Tilburg als gangmaker. We zagen hem al eerder in Wijk als frontman van de Hoodoo Monks. Super hoe dit podiumdier met zijn zang, beweeglijkheid en mondharmonica de andere bandleden helemaal meenam in hun optreden.  Heerlijke act om naar te kijken, te luisteren en te genieten. Menig bezoeker had graag voor het podium willen staan om lekker mee te dansen met deze blijmakende en vrolijke band.

 

Bluesliefhebber Frans Hoving verwoordde het als volgt: “Eindelijk mochten we weer naar een blues avond van BluesinWijk. Ik heb hier weken naar uitgekeken. Anton Winkel en ik zaten naast elkaar. We hadden het plan om een borreltje mee te nemen. Maar bij navraag bij het bestuur mocht dit absoluut niet, geen alcohol op deze Blues avond.  Ik moet eerlijk bekennen dat ik de drank niet heb gemist, wel de gezelligheid en lekker kletsen met iedereen. Maar de muziek heeft alles goed gemaakt. Ik ervaarde dit optreden als een privé concert en wat heerlijk dat het in de zaal muisstil was. De artiesten kwamen helemaal tot hun recht. Drie verschillende Blues stijlen van topartiesten.   Ik ging helemaal blij naar huis en dan ook nog nuchter en dat bij de Blues…….bedankt BluesinWijk”.

Foto’s Wim Robben. Meer foto’s in ons fotoarchief.

SOLD OUT.

MINI BLUES FESTIVAL BIG SUCCESS!

Instead of the cancelled Blues Pub Tour, BluesinWijk and theater Calypso organized a small blues festival on November 28 with three blues acts, each playing a set of over half an hour and together providing a show of about two hours. With Robbert Duijf (winner Dutch Blues Challenge 2019), the Belgian duo Blame it on Vinnie (with former Howlin’ Bill frontman among others) and blues band Chicago Capitols.

Three times sold out. With about 90 visitors, you sell out quickly, but in Corona time three shows in one day is the most feasible and just about break even. For weeks the seven musicians had been preparing for this mini-festival. Many of their performances had been cancelled due to the Corona measures and if a blues club dares to do so, then you go all the way and give it your all. All the pent up Corona energy came out and made sure that the visitors could fully enjoy a more than great blues evening.

30 people in the audience, no booze, 1,5 meters distance, very special! “It’s nice that we let it go on, at least something is happening and in such a small setting, very special and very atmospheric. Finally live blues in the theater again” was the first reaction of theater director Tom van Ginkel afterwards. Nice fat blues, rock, country, beautiful ballads, entertainment and humor. Three performances with great artists of high level and ninety more than satisfied and happy blues fans and about the musicians nothing but praise.

We asked a number of regular visitors for their reactions. They were without exception praising. Robbert Duijf from Limburg was described as a musician who with his voice and guitar touches you deep into your soul. Delicious bluesy ballads, many original songs, beautiful stories, excellent guitar playing, raw voice and vocals. A class of his own, who won the Dutch Blues Challenge in 2019 for a reason. What a whopper. Captivating from start to finish.

The Belgian duo Blame it on Vinnie provided a wonderful set with lots of humor, good singing and fine guitar work. Singer Wim de Vos knew many people from the blues band Howlin’ Bill during the legendary New Year’s concert (2011) in the then Wijkhuis. With his harmonica, beautiful voice and great stories, Wim knew how to make the audience enjoy himself and guitar player Gerrie de Waard played with feeling on the strings. How they turned an Irish song and a song by Nancy Sinatra into the Blues was also very clever. Too bad they had to stop earlier in the third show to get to Antwerp in time because of the curfew in Belgium.

Chicago Capitols could also count on a lot of appreciation. A recently formed blues band with a lot of stage experience from the south of the country. Three men and a woman, who can build a party with Erik van Tilburg as pacesetter. We saw him before in Wijk as the frontman of the Hoodoo Monks. Super how this stage animal with his vocals, agility and harmonica completely took the other band members into their performance. A wonderful act to watch, listen and enjoy. Many a visitor would have loved to stand in front of the stage and dance along with this happy and joyful band.

Blues lover Frans Hoving put it as follows: “Finally we could go to a blues night of BluesinWijk. I was looking forward to this for weeks. Anton Winkel and I were sitting next to each other. We had planned to take a drink with us. But when we asked the board this was absolutely not allowed, no alcohol on this blues evening. I must confess that I did not miss the drinks, but I did miss the atmosphere and chatting with everyone. But the music made up for everything. I experienced this performance as a private concert and what a pleasure it was to be so quiet in the hall. The artists came into their own. Three different Blues styles from top artists. I went home happy and sober and that at the Blues……. thank you BluesinWijk”.

Photos Wim Robben. More pictures in our photo archive.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


Robbert Duijf, born in 1974 in the Netherlands, is a passionate musician.​ His music is pure, sincere and full of passion in a mix of old school delta blues from 1930, Gospel and the 1960 British / American folk revival.​ His first solo album “Going Home” was recorded live in 2019 in his hometown and received good reviews.​ During the Dutch Blues Challlenge 2019 he played and won the final in the category duo/solists. This gave him the opportunity to represent the Netherlands in 2020​ at the International Blues Challenge on Bealestreet in Memphis.​ There he reached the semi-final.​ Robbert tells stories, together with his guitar on a typical early finger picking style with a slide and in open and standard tunings.​ In March he goes into the studio to record a new album. It will be a combination of solo work and guest musicians. The first single will be released in Juli and the album will be released on January 15th 2021​.


Omdat iemand toch altijd de schuld van alles moet krijgen werd “Blame it on Vinnie” in het leven geroepen. Gerrie De Waard (ex-Scotch ’n Soda) en Wim De Vos (Howlin’ Bill) kunnen zich dus alles permitteren omdat het toch nooit hun schuld zal zijn. Samen besloten ze zich in een muzikaal avontuur te storten. Ze brengen u een mix van blues, rock ’n roll en country op een eigenzinnige akoestische manier. Gerrie beroert zijn snaren als geen ander terwijl Wim u verhalen zal voorzingen afgewisseld met de huilende klanken van zijn mondharmonica! Uniek duo van topmuzikanten die elkaar op deze manier gevonden hebben!! Niet te missen!


Eind 2019 ontstond Chicago Capitols. Met zang, bluesharp, gitaar, drums en bas speelt deze vierkoppige formatie vette rhythm and blues uit de windy city van het midwesten in de jaren vijftig en zestig. Blues met een dikke en volle hoofdletter. Het zijn Erik van Tilburg die we o.a. kennen als drummer/zanger/mondharmonica van de Vibrotones en de Hoodoo Monks. Op gitaar Jeroen Ansems, oa.bekend van Stepping Stone 2007, Amberjacks en project Obeah Moon. Op drums Daan van der Vorst die we kennen als drummer van het Ray Stepien trio en de Mississippi Delta Brothers. Tot slot Joni Houtman op bass, ook zij maakte deel uit van het Ray Steppien Trio en daarvoor La Nemm uit Eindhoven. Dus ervaring genoeg en erg gewild op festivals en evenementen. Je moet deze band live meemaken!